We willen na de lockdowns vaker thuiswerken dan daarvoor. Dat vermoeden had je misschien al. Vóór de coronaperiode werd er gemiddeld bijna vier uur thuisgewerkt en dat stijgt naar verwachting naar acht uur: een verdubbeling. Het grootste deel van de gewerkte uren zal nog steeds op de werkplek plaatsvinden. Ook omdat thuiswerken zeker niet altijd een optie is.

Werken waar je wilt

De Tweede Kamer heeft begin juli de wet ‘Werken waar je wilt’ aangenomen, waarin staat dat werkgevers een verzoek van hun medewerkers om thuis of juist op kantoor te werken niet zomaar mogen wegwuiven. Deze initiatiefwet ontstond in de coronaperiode toen veel werknemers thuis móesten werken. Als deze wet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is Nederland het eerste land met zo’n wet. De werkgever kan een verzoek met betrekking op thuis werken of juist op kantoor werken alleen afwijzen als deze ‘gelet op alle omstandigheden’ en ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ een andere afweging maakt. Tegelijkertijd vraagt dit van de werknemer dat hij ‘een gedegen motivering’ indient bij zijn verzoek. De wetswijziging geeft de werknemer een betere positie, juridisch gezien. En de werkgever behoudt het voorrecht voor maatwerk.

Hybride werken

Hybride werken betekent tijd- én plaatsonafhankelijk werken. Werken op andere tijdstippen dan de klassieke van negen tot vijf en op andere plekken dan de werkplek binnen de organisatie. Voornamelijk thuis, maar denk ook aan onderweg werken of vanaf een vakantiebestemming. Digitaal samenwerken is ook een vorm van hybride werken. In de toekomst zullen techniek en digitalisering hybride werken steeds beter ondersteunen voor werknemers en werkgevers. De Sociaal-Economische Raad (SER), een adviesraad van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen, vindt het belangrijk dat ingezet wordt op preventie van fysieke en mentale klachten, door meer deskundigheid rondom gezond en veilig hybride werken.

Thuiswerken is duurzaam werken

Hybride werken heeft voordelen en nadelen. Voordelen zoals minder reistijd, meer mogelijkheden voor een betere balans tussen werk en privé en een betere concentratie voor medewerkers. Een hogere arbeidsproductiviteit en gelukkigere medewerkers voor werkgevers. Voor onze maatschappij en het milieu: minder files en mogelijk minder CO2-stoot. Nadelen kunnen zijn het minder ervaren van grenzen tussen werk en privé en het risico op overbelasting en gezondheidsklachten dat daarbij hoort. Overleggen, sociaal contact tussen collega’s en het leren van elkaar wordt ingewikkelder. Daarnaast zijn er nog wat vragen te beantwoorden over de zorgplicht van werkgevers als het gaat over gezond en veilig werken als medewerkers ergens anders dan op de werkplek of thuis werken.

Het is verstandig als organisaties en medewerkers samen afspraken maken over hybride werken in een vorm die past bij de werkzaamheden. En dat deze afspraken ook regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Als het maken van afspraken waar zowel werknemer als werkgever tevreden over zijn niet lukt, kan een beroep gedaan worden op het maken van goede afwegingen met behulp van de wet Werken waar je wilt.

Zo houd je werk en privé in balans met thuiswerken

Of er nou een nieuwe wet aangenomen wordt of niet: je blijft zelf verantwoordelijk om zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen sámen met je werkgever. Hiervoor is het nodig om dit onderwerp regelmatig te bespreken. Hoe zie jij de toekomst van thuiswerken voor je? Hoe kan je dit voor jezelf op een gezonde manier organiseren? Wat heb je hiervoor nodig van je werkgever, collega’s en eventuele huisgenoten?

Dit is wat je zelf kunt doen: werk op een plek die je zoveel mogelijk alleen voor dat doel gebruikt. Als dat thuis niet lukt, zijn er misschien andere (creatieve) opties? Sta regelmatig op om wat te bewegen, er kijken nu geen collega’s mee dus grijp je kans. Zorg voor regelmatig contact met je collega’s over werk en als ontspanning, vergelijkbaar met hoe jullie dat op kantoor doen. En zet een duidelijke punt achter je werkdag, dat geldt natuurlijk ook als je op kantoor werkt. Klap je laptop dicht en berg hem op. Laat je werkmail liggen tot de volgende werkdag en ga iets doen dat leuk en ontspannend is. Op deze manier zal thuiswerken ook voor jou bijdragen aan het behouden of versterken van je gezondheid en betere balans tussen werk en privé.

Bronnen: Financieel Dagblad Werknemer krijgt meer recht op thuiswerken en SER Hybride werken balans tussen zeggenschap en maatwerk.

Afbeeldingen: Karolina Grabowska en Cup of Couple via Pexels.com.

Meer lezen over hybride werken: 4 tips voor hybride werken op maat.