Een leven lang leren en ontwikkelen is leuk én verstandig. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt die behoorlijk in beweging is. Hoe staat het met jouw doelen voor dit jaar op het gebied van je eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid?

Waarom scholing belangrijk is

Om- of bijscholing kan voorkomen dat je je baan verliest. Ook heb je meer kans om een andere baan te vinden. De arbeidsmarkt verandert snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Voor mensen met zware beroepen kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kun je op een gezonde manier je pensioen bereiken.

Subsidie voor scholing

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is dus een tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Je kunt straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen je ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen.

STAP-budget vanaf 2022

Vanaf 1 maart 2022 is financiering voor scholing mogelijk voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel is dat meer mensen eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Goed om te weten over STAP

Per jaar kun je voor maximaal 1 opleiding STAP-budget krijgen. Als de kosten van de opleiding van je keuze hoger zijn dan € 1.000 kan je je werkgever vragen om een bijdrage. Er komt wel wat planning bij kijken: je opleiding dient te starten 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

STAP vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven

Subsidieregeling STAP-budget vervangt de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Meer info vind je via de rijksoverheid en UWV.