Hoeveel gezonde spanning heb jij op je bordje? Langdurige en ernstige stress (spanning) geeft risico’s voor je gezondheid en welbevinden. Maar niet alle spanning is slecht! Spanning is een positieve kracht: het activeert en zet je aan tot optimale prestaties.

De gevolgen van aanhoudende werkstress

Overmatige spanning die langer aanhoudt kan leiden werkstress met gezondheidsproblemen tot gevolg zoals hartklachten, psychosomatische ziekten en depressies. Daarnaast kan het resulteren in burn-out: een vorm van emotionele uitputting die voortkomt uit een voortdurende, ernstige blootstelling aan stress.

Zo ontstaat werkstress

Werkstress ontstaat in een situatie waarbij de balans tussen draaglast en draagkracht van iemand langdurig en ernstig is verstoord. De eisen vanuit de omgeving en het aanpassingsvermogen van degene sluiten onvoldoende op elkaar aan. Overbelasting, oftewel werkstress herken je onder andere aan: slapeloosheid, prikkelbaarheid, veel fouten maken en besluiteloosheid.

De gevolgen van te weinig spanning in het werk

Te weinig spanning in het werk leidt tot lagere prestaties en verveling. Dit kan leiden tot een zogenoemde bore-out: voortdurende onderbelasting op het werk met als gevolg ernstige verveling. Als er sprake is van onderbelasting, dus te makkelijke taken op het werk, zijn te herkennen aan: verveling, lage motivatie, apathie en een hoog verzuim.

Optimale prestaties

Zowel overbelasting als onderbelasting in het werk leiden tot verminderde prestaties en het ervaren van stress. Niet te weinig en niet te veel, maar een middelmatig niveau van spanning werkt positief op je prestaties. Geregelde momenten van spanning zijn niet ongezond. Het is belangrijk dat deze momenten worden afgewisseld met periodes van ontspanning zodat spanningsafbouw kan plaatsvinden en teruggekeerd wordt naar een gezond evenwicht.

Sta stil bij de ervaring van spanning op het werk

Zowel de werkende als de werkgever doen er goed aan om regelmatig stil te staan bij de balans tussen draagkracht en draaglast en het evenwicht tussen makkelijke en moeilijke taken. Deze balans geeft een gevoel van werkplezier en veel kans op het ervaren van flow: volledig opgaan in je werk.

Hoe staat het met jouw stressniveau?

Alleen jij kunt aangeven of je de taken op het werk te moeilijk, te makkelijk of precies goed vindt! Bespreek met je collega’s en werkgever hoe jouw beleving is van je werk. Let op de kenmerken van over- en onderbelasting bij collega’s en jezelf. En onderneem op tijd actie als er sprake is van voortdurende werkstress of juist te weinig spanning in de werkzaamheden. Overleg over mogelijke aanpassingen met je team en leidinggevende om optimale spanning en dus voldoende werkplezier te ervaren.