Stress ervaren op het werk kan verschillende bronnen hebben. Om het overzichtelijk te maken, kan je ze onderverdelen in zes groepen van factoren. Misschien helpt het om in kaart te brengen waar voor jou de aanleiding tot stress zit?

📍Werkintrinsiek: te veel/te weinig werk, monotoon werk en/of tijdsdruk.

📍Rol in de organisatie: is er sprake van een rolconflict, roloverlading, rol-onduidelijkheid, verantwoordelijkheid.

📍Loopbaanontwikkeling: overpromotie, onderpromotie, gebrek aan zekerheid, loopbaanveranderingen.

📍Relaties binnen de organisatie: slechte relatie met leidinggevende of collega’s, stijl van leiderschap, conflicten.

📍Structuur en cultuur organisatie: denk aan gebrek aan participatie, fysieke werkomstandigheden, ploegendienst, beperkingen.

📍Buiten de organisatie: spelen er gezinsproblemen, financiële moeilijkheden, werk-privé afstemming, levenscrisis.

Als je in beeld hebt wát er lastig is, wordt het makkelijker in actie te komen. Zodat je samen met collega’s en je leidinggevende kan kijken naar verbeteringen.