Veel (werk)stress wordt ook zelf gecreëerd door de dingen die je van jezelf verwacht.

Persoonlijkheidskenmerken hebben invloed op zowel de beleving van de situatie, de reactie en de consequenties van stress op lange termijn. Een voorbeeld hiervan is ‘locus of control’.

Is jouw opvatting dat je invloed kan uitoefenen op je omstandigheden en je leven (interne locus of control)? Of heb je de verwachting dat externe omstandigheden of ‘geluk’ bepalend zijn voor je leven (externe locus of control). In het laatste geval zul je een bepaalde werksituatie eerder als bedreigend en stressvol ervaren.

Daarnaast zijn er individuele beoordelingsprocessen die de mate van stress beïnvloeden:

🔺 Verwachtingen. Denk aan: angst om te falen of angst voor verliezen van je baan. Hierbij speelt je beleving een belangrijke rol en gaat het niet direct over de objectieve situatie.

🔺 Invloed en controle over de situatie. De mate waarin je controle ervaart over factoren die je prestaties beïnvloeden. Hoe groter het gevoel van controle, hoe minder stress.

🔺 Voorspelbaarheid van de situatie: als je iets overkomt waar je niet op voorbereid bent kan dit enorm stressvol zijn. Onzekerheid en onduidelijkheid kunnen een belangrijke oorzaak van stress vormen.

🔺 Uitstelbaarheid van eisen. Goede informatieverstrekking en voldoende stuur- en regelcapaciteit in het werk geeft je meer invloed op je eigen situatie. Hiermee wordt het ontstaan van stress voorkomen.

🔺 Aard van de bedreiging. Uit onderzoek blijkt dat met name bronnen van stress die je reputatie bij je leidinggevende bedreigt, angst en stress oproepen.

🔺 Waarde van de activiteit. Hoe zinvol en belangrijk vind je de activiteit die stressvol is? Wanneer activiteiten intrinsiek belonend zijn, zal er minder stress optreden dan wanneer activiteiten onbevredigend en niet leuk zijn.

Het is de moeite waard om bij het ervaren van werkstress alle genoemde factoren langs te gaan om te kijken welke bij jou naar voren komen.