Het kabinet heeft de intentie om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven ook wel aftrek studiekosten 2019 genoemd te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vraagt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een ander wetsvoorstel. Dit betekent dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Maak in 2019 nog gebruik van de scholingsaftrek

Als je overweegt om een opleiding of coachtraject te volgen ten gunste van je huidige werk of om een (andere) baan te krijgen is het gunstig om dit niet uit te stellen. Je krijgt 30% tot 50% terug bij je aangifte inkomstenbelasting, afhankelijk van je inkomsten. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Als je werkgever je opleiding betaalt

Als je werkgever de opleiding betaalt, zijn de kosten niet voor jou en is er dus geen aftrek. Op het moment dat je voortijdig vertrekt bij je werkgever en de studiekosten moet terugbetalen, kan er weer wel een aftrekpost ontstaan. Voor je werkgever zijn de opleidingskosten meestal zakelijke kosten die aftrekbaar zijn. Ook wie ondernemer is en een opleiding volgt kan zo zijn zakelijke kosten opvoeren.

Advies of coaching bij de keuze voor een opleiding

Een loopbaancoach kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor het vervolg van hun loopbaan. In juni 2019 wordt bekend gemaakt dat het de fiscale scholingsaftrek vervangen wordt door het STAP-budget met als doel een leven lang leren voor iedereen, lees hier meer over in dit artikel.